Pridať novú objednávku:


Objednávateľ:

Druh subjektu
Titul
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Ulica
Číslo
Mesto
PSČ
Telefón
Email
Spôsob doručenia

Korešpondenčná adresa:

Je iná ako u objednávateľa?
Ulica
Mesto
Číslo
PSČ

Vozidlo:

VIN
Farba
ŠPZ
Rok výroby
Obchodná značka
Štát previerky
Typ vozidla

Zistenie pôvodu vozidla:

doplnková služba
Načítať obrázky TP:

Pôvod vozidla *
Číslo konania:
Dátum registrácie:
Úrad registrácie:
* - Krajina pôvodu vozidla (posledná registrácia)

Pred odoslaním záväznej objednávky do systému si skontrolujte prosím, či sú správne vyplnené jednotlivé kolónky ( VIN, farba, rok výroby, obchodná značka, typ vozidla... ).Údaje sa zapíšu do Osvedčenia, ktoré Vám bude vystavené po vykonaní previerky, tak ako sú uvedené na Vašej objednávke.