Informácie o službe

  • Predmetom služby je preverenie vozidla a jeho pôvodu v krajinách Európskej únie, USA a Kanade, ako aj v tretích krajinách
  • Služba je zameraná na preverenie vozidiel v evidencii vozidiel jednotlivých krajín EU, v USA, Kanade i v tretích krajinách
  • Pri preverení v zahraničí možno získať informácie o tom, či vozidlo nie je hlásené ako odcudzené v niektorej z krajín Európskej únie, v USA, Kanade a v tretích krajinách, či bolo skutočne registrované v krajine jeho poslednej registrácie, či bolo z evidencie vozidiel danej krajiny riadne odhlásené, príp. či sa nejedná o vozidlo, ktoré bolo vyradené z prevádzky z dôvodu totálnej havárie vozidla.
  • Služba je spoplatnená.
  • Doba preverenia závisí od štátu, v ktorom sa vozidlo preveruje. Spravidla je to v priebehu 2-5 dní. Originál osvedčenia s výsledkom preverenia v zahraničí sa zasiela klientovi poštou, príp. si ho klient prevezme osobne u spoločnosti Iris SH, s.r.o.
Ako postupovať :
  • v prípade záujmu o službu zahraničné previerky je potrebné vyplniť objednávku tu.